› دیکانستراکشن

معماری دیکانستراکشن

 • نظرها: 1
 • ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ ۰۰:۴۵:۰۰
 • در دیگر سبک های معماری
 • توسط argan2
 • دیکانستراکسیون موضوعی ادبی است – و چنان که دریدا اصرار می ورزد – سر کارش با متن های نوشته است . از این رو شاید لازم…

سبک دیکانستراکشن

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ ۰۰:۰۰:۰۱
 • در دیگر سبک های معماری
 • توسط argan2
 • تعاریف معمار: به طور کلی این طرح، یک ساختار یکپارچه،جامد،ناگسستنی،سفت و سخت، رویین تن و کامل است. تمام قطاع ها،…

سبک های معماری ، بخش اول

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۷:۵۳:۳۰
 • در سبک معماری گوتیک
 • توسط argan2
 • به گزارش اَرگان معماری: دیکانستراکشن در فارسی به ساختار زدایی ، شالوده شکنی ، واسازی ، بنیان فکنی ، ساختار شکنی…